Indlæser Begivenheder
Oplevelser i København og Frederiksberg

Veras Market under Buen i 2024

31 marts 2024

Join os til Danmarks bedste loppefest, når Veras Market samler de flotteste hoveder, som sammen sikrer at brugt tøj får nyt liv 💕

Join Veras tøjrevolution #veravolutionen og bekæmp tøjspild sammen med os hver søndag fra kl. 10-15 under Buen♻️

Stande sættes i salg 24 timer før via nyhedsbrevet her: https://bit.ly/2TQ0k4Q <3

Kommende markeder:
👉 9. april – ledige stande
👉 16. april – ledige stande
👉 30. april – stande først i salg via nyhedsbrev
👉 7. maj – stande først i salg via nyhedsbrev
👉 14. maj – stande først i salg via nyhedsbrev
👉 21. maj – stande først i salg via nyhedsbrev

Til Veras Market under Buen kan du hver søndag snuppe sprødt brugt kluns til gavn for miljøet fra 80 private stande og fra Veras egen stand, hvor der altid er 1 for 40,- og 5 for 100,-💗

Tjen selv monetos på dit brugte tøj og giv det nyt liv med en stand, hvor du kan leje bord, tøjstativ og bøjler af Veras 💗 Du finder mere info lige her: https://verasvintage.dk/market/koebenhavn/

Sign up til nyhedsbrevet og få direkte besked 24 timer før alle andre i indbakken, når de populære standebliver sat i salg: https://bit.ly/2TQ0k4Q

Vi glæder os helt vildt til at se jeres flotte hoveder til en farverig søndagsloppefest under Buen! 🌈

Kærligst,
Damerne bag Veras

💗⁠ BLIV STANDHOLDER 💗⁠
Veras Market er landets nemmeste tøjmarked, hvor du er sikret værdi for ALT dit kluns. Lej tøjstativ m. bøjler og borde af os – og hvis du har lyst, så kan du endda aflevere dit overskydende tøj til os efter markedet, hvor vi som tak kvitterer med et gavekort på 100,- til Veras webshop eller butik i Studiestræde 27, Kbh. Nemt, ik?

Tjen penge på dit aflagte kluns, mens du har en fest! Sælg lige hvad du lyster, så længe det er egne brugte varer indenfor kategorierne tøj, accessories og sko.
Book din stand og tøjstativer 👉 verasvintage.dk/market/koebenhavn

💗 FOR BESØGENDE 💗
Veras Market byder altid på tonsvis af unikke brugte skatte, og du kan finde alt fra trendy highstreet, unikke vintagesager til flotte mærkevarer.
• Der er altid gratis adgang til Veras Market under Buen
• Der er fri adgang til toiletter
• De fleste standholdere tager imod MobilePay og kontanter
• I Veras stand tager vi imod kort, kontanter og MobilePay

💗VERAS STAND 💗
ALT 40,- // 5 items for 100,-

BYT DIT TØJ TIL NYT
Indlevér dit tøj på markedet (maks. 5 stykker tøj per kunde) og få 50% på alt nyt, brugt tøj i Veras:
1. Aflevér dit tøj (maks. 5 styk) til os i Veras stand
2. Få straks rabatpoint udbetalt, ca. 50% af vores salgspris
3. Rabatpointene gir’ dig op til 50% på alt nyt, brugt tøj fra Veras

Vi tager imod alt dametøj, som er rentvasket og uden huller, pletter og slitage. Vi glæder os til at se dig og dit kluns, så vi sammen cirkulerer alt brugt tøj og bekæmper tøjspild ♻️

💗 OM VERAS 💗
I Veras er det nemt at forny din garderobe bæredygtigt og skille dig af med dit brugte tøj uden at skabe tøjspild. Veras er skabt ud fra en cirkulær forretningsmodel med flere platforme, hvor alt tøj finder sin plads og dermed får nyt liv. Hos Veras kan du bytte, shoppe og sælge brugt tøj – og dét, der er hullet eller slidt, reparerer og upcycler vi for dig.

Alt tøj i Veras kommer fra lokale danske garderober. Vi indkøber ikke noget tøj – og intet tøj går til spilde. Vi hacker den etablerede tøjindustri og gør et lineært systemet cirkulært. Sådan når vi vores vision om at bekæmpe tøjspild og give alt tøj nyt liv. Det mest bæredygtige er at cirkulere tøjet – præcis som det er.
Besøg vores brugte univers 👉 verasvintage.dk

ENGLISH BELOW:
Join us for Denmark’s best flea party, when Veras Market gathers the most beautiful heads, who together ensure that used clothes get new life 💕

Join Vera’s clothing revolution #veravolutionen and fight clothing waste with us every Sunday from 10-15 under the Arch♻️

Stands are put up for sale 24 hours before via the newsletter here: https://bit.ly/2TQ0k4Q <3

Upcoming markets:
👉 April 9 – available stands
👉 April 16 – available stands
👉 April 30 – stands first go on sale via newsletter
👉 May 7 – first available for sale via newsletter
👉 May 14 – stands first on sale via newsletter
👉 May 21 – stands first go on sale via newsletter

At Vera’s Market under the bridge, every Sunday you can pick up cool, used clothes for the benefit of the environment from 80 private stands and from Vera’s own stand, where there is always 1 for NOK 40 and 5 for NOK 100💗

Earn money yourself on your used clothes and give them new life with a stand where you can rent tables, clothes racks and hangers from Veras 💗 You can find more info right here: https://verasvintage.dk/market/koebenhavn/

Sign up to the newsletter and get a direct notification 24 hours before everyone else in your inbox when the popular stands go on sale: https://bit.ly/2TQ0k4Q

We are really looking forward to seeing your beautiful heads at a colorful Sunday flea party under the bridge! 🌈

Hugs,
The ladies behind Veras

💗⁠ BECOME A STAND HOLDER 💗⁠
Veras Market is the country’s biggest clothing market, where you are guaranteed value for ALL your clothes. Rent a clothes rack with hangers and tables from us – and if you want, you can even hand in your excess clothes to us after the market, where we will sign off with a 100 gift card to Vera’s webshop or store in Studiestræde 27 as a thank you. Kbh. Easy, right?

Earn money from your discarded clothes while you have a party! Sell ​​whatever you want, as long as it is your own used goods within the categories of clothing, accessories and shoes.
Book your stand and clothes racks 👉 verasvintage.dk/market/koebenhavn

💗 FOR VISITORS 💗
Veras Market always offers tons of unique second-hand treasures, and you can find everything from trendy high street, unique vintage items to great brand items.
• There is always free access to Veras Market under the bridge
• There is free access to toilets
• Most booth holders accept MobilePay and cash
• At Vera’s stand, we accept cash and MobilePay

💗VERA’S STAND 💗
TOTAL DKK 40 // 5 items for DKK 100

EXCHANGE YOUR CLOTHES FOR NEW:
Submit your clothes at the market (max. 5 pieces of clothing per customer) and get 50% off all new, used clothes in Veras:
1. Hand in your clothes (max. 5 items) to us at Vera’s stand
2. Get discount points paid out immediately, approx. 50% of our selling price
3. The discount points give you up to 50% on all new, used clothes from Veras

We accept all women’s clothing that is cleanly washed and without holes, stains or wear. We look forward to seeing you and your little one, so together we circulate all used clothes and fight clothing waste ♻️

💗 ABOUT VERAS 💗
In Veras, it is easy to sustainably renew your wardrobe and get rid of your used clothes without creating clothing waste. Veras is created based on a circular business model with several platforms, where all clothes find their place and thus get new life. At Veras you can exchange, shop and sell used clothes – and we repair and upcycle for you those that have holes or are worn.

All clothes in Veras come from local Danish wardrobes. We don’t buy any clothes – and no clothes go to waste. We hack the established clothing industry and make a linear system circular. This is how we achieve our vision of combating clothing waste and giving all clothing new life. The most sustainable thing is to circulate the clothes – exactly as they are.
Visit our used universe 👉 verasvintage.dk

Share This Event

3393173
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Detaljer

Dato:
31. marts
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
Hjemmeside:
http://www.verasvintage.dk/market/koebenhavn

Sted

Veras Market
Bispeengen 15
Frederiksberg C, 2000
+ Google Maps