Dansk Jødisk Museum

Dansk Jødisk Museum

er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum og hovedmuseum for dansk jødisk kulturhistorie i Danmark.
Museet blev indviet den 8. juni 2004 og blev statsanerkendt i 2011. Museet har ca. 30 medarbejdere fordelt på fastansatte, projektansatte, frivillige og studenter.

Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser bl.a. diversitet, identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund.

Proviantpassagen 6
1218 København K
Email: info@jewmus.dk
Telefon: 3311 2218
Hjemmeside: Link her

____________________________________________
Se vores Event kalender


Kommende Events