Københavns Museum

Københavns Museum

ønsker at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst omkring hovedstaden.
Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i alle perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at være et museum for dialogen om Københavns fortid, nutid og storbyens fremtidige udvikling ved – gennem viden om og formidling af hovedstadens kulturarv – at forholde sig til aktuelle problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv via museets samlinger.

Plads til mangfoldighed:
Tyngdepunkterne i Københavns Museums samlinger, viden og formidling har traditionelt ligget omkring byens topografiske udvikling, omkring forvaltning og forsyning, omkring borgernes velfærd, sundhed og muligheder for medbestemmelse.

I de senere år har museet haft øget fokus på at dokumentere, forske i og indsamle nye aspekter af byens historie og nutid, som hidtil har været underbelyste og underrepræsenterede i samlingerne, herunder migration og kulturel mangfoldighed, privat- og følelsesliv i byen samt barndom, byhaver og bæredygtig byudvikling samt dokumentation af Københavns enere – eksempelvis Søren Kierkegaard.

Museet har det arkæologiske ansvar for København og Frederiksberg og specielt metroudgravningerne har givet mulighed for at genfortolke de første spor af menneskelig aktivitet i Københavnsområdet, kulturmøder og hverdagsliv i middelalderen, renæssancen og den tidligt moderne by.

Den første begyndelse til museet:
De første rødder til museet var den kunst og de modeller, interiører og fotos om Københavns historie, der først i 1900-tallet blev samlet på hovedstadens nye rådhus. I løbet af det 20. århundrede er disse samlinger løbende blevet forøget, og bredden og dybden af Københavns Museums ansvarsområder og opgaver i forhold til København er vokset.

Der er gratis adgang om onsdagen.

Stormgade 18
1555 København K
Email: museum@kff.kk.dk
Hjemmeside: Link her

____________________________________________
Se vores Event kalender


Kommende Events