Københavns Museum, Rådhuspladsen

Københavns Museum

Københavns Museum ønsker at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst omkring hovedstaden.
Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i alle perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at være et museum for dialogen om Københavns fortid, nutid og storbyens fremtidige udvikling ved – gennem viden om og formidling af hovedstadens kulturarv – at forholde sig til aktuelle problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv via museets samlinger.

Plads til mangfoldighed
Tyngdepunkterne i Københavns Museums samlinger, viden og formidling har traditionelt ligget omkring byens topografiske udvikling, omkring forvaltning og forsyning, omkring borgernes velfærd, sundhed og muligheder for medbestemmelse. I de senere år har museet haft øget fokus på at dokumentere, forske i og indsamle nye aspekter af byens historie og nutid, som hidtil har været underbelyste og underrepræsenterede i samlingerne, herunder migration og kulturel mangfoldighed, privat- og følelsesliv i byen samt barndom, byhaver og bæredygtig byudvikling samt dokumentation af Københavns enere – eksempelvis Søren Kierkegaard. Museet har det arkæologiske ansvar for København og Frederiksberg og specielt metroudgravningerne har givet mulighed for at genfortolke de første spor af menneskelig aktivitet i Københavnsområdet, kulturmøder og hverdagsliv i middelalderen, renæssancen og den tidligt moderne by.

Den første begyndelse til museet
De første rødder til Københavns Museum var den kunst og de modeller, interiører og fotos om Københavns historie, der først i 1900-tallet blev samlet på hovedstadens nye rådhus. I løbet af det 20. århundrede er disse samlinger løbende blevet forøget, og bredden og dybden af Københavns Museums ansvarsområder og opgaver i forhold til København er vokset.

Stormgade 18
1555 København K
Email: museum@kff.kk.dk
Telefon:
Hjemmeside: Link her

Se vores Event kalender her