S Toge

S-togene er rygraden i den offentlige transport i København og på Frederiksberg.

S-tog oversigt for København og Frederiksberg og omliggende kommuner
S-tog oversigt for København og Frederiksberg og omliggende kommuner

I alt er der 86 S-togsstationer og 7 S-togslinjer. S-togsnettet dækker 103 km spor, heraf 34 km i København og 69 km på Frederiksberg. S-togene kører med en frekvens på 2-10 minutter i myldretiden og hvert 10-20 minut uden for myldretiden. S-togene er en hurtig, pålidelig og komfortabel måde at rejse rundt i København og på Frederiksberg på.

Rejseplanen:

Og så lidt nostalgi: S-tog oversigten fra 1953 og 1957:

Her er historien:

Udviklingen af S-togssystemet i København begyndte i 1934, da den første linje åbnede fra Nordhavn til Valby og forbandt to af byens største kvarterer. På dette tidspunkt voksede København hurtigt og havde brug for en effektiv måde at flytte borgerne rundt i byen på. Kort efter blev der i løbet af de næste mange år tilføjet yderligere linjer, som forbandt populære områder som Frederiksberg og Hellerup samt forskellige forstæder i hele hovedstadsområdet. Netværket voksede til at omfatte flere linjer, der udstrålede i alle retninger fra Københavns Hovedbanegård, hvilket gjorde det lettere at rejse rundt i byen og de omkringliggende områder.

De første linjer var relativt korte sammenlignet med det omfattende net, der findes i dag, men de dannede et afgørende grundlag for andre fremtidige linjer. I 1953 blev der tilføjet et dampdrevet pendlertog mellem Glostrup og Hillerød med stop på mange stationer undervejs – dette markerede en vigtig milepæl i S-togets historie, da det etablerede det, der stadig betragtes som vigtige forbindelser på det nuværende net.

Disse opgraderinger banede vejen for endnu mere omfattende udvidelser i de efterfølgende årtier, som gjorde det, der havde været et relativt lille jernbanesystem, til et af Europas travleste transportnet med over 80 stationer i dag! Den seneste væsentlige ændring kom i 2018, da Cityringen åbnede – det er en cirkulær rute med 15 stationer, der forbinder de fleste dele af det centrale København og giver passagererne mulighed for nemt at skifte mellem forskellige linjer uden at skulle passere gennem en bestemt knudepunktsstation som tidligere. Med tiden har dette resulteret i kortere rejsetider og færre overførsler for pendlere, der bruger offentlig transport i hele bymidten.

Siden starten for næsten 90 år siden er S-toget vokset eksponentielt fra blot fire oprindelige ruter til et ekspansivt bybanesystem, som årligt transporterer millioner af passagerer fra alle hjørner af det storkøbenhavnske område. Det er fortsat en ekstremt vigtig del af dagligdagen her og demonstrerer samtidig, hvordan jernbaneinfrastruktur kan udvikle sig over tid som svar på skiftende behov i bycentre som København: at levere effektive transportløsninger skræddersyet specifikt til lokale pendlere og samtidig fremme økonomisk vækst gennem øgede mobilitetsmuligheder både inden for og uden for bygrænserne!

S-tog 1953 - TogoversigtS-tog 1957 - Togoversigt

Link til Metroen