Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst

Som Danmarks nationalgalleri rummer SMK, Statens Museum for Kunst, en væsentlig del af nationens billedkunstneriske kulturarv. Her findes mange udtryksformer, der vidner om forestillinger, iagttagelser, tanker og erfaringer, som mennesker i den vestlige kulturkreds har gjort sig helt tilbage fra 1300-tallet og frem til vor egen tid.

Historien om Statens Museum for Kunst begynder helt tilbage i 1500-tallet, hvor de danske konger begynder at indsamle kunst i store mængder.

Blandt andre Christian 4. og Frederik 5. udvider samlingen med hundredevis af kunstværker. Kunsten forbliver kongernes private ejendom indtil 1849. Dette år indføres demokratiet i Danmark ? og samlingen overdrages til staten og bliver hermed alle danskeres kunstsamling.

Sølvgade 48
1307 København K
Email: smk@smk.dk
Telefon: 3374 8494
Hjemmeside: Link her

____________________________________________
Se vores Event kalender


Kommende Events