Trinitatis Kirke

Trinitatis Kirke

Trinitatis Kirke er Christian den IV’s værk, skønt han ikke selv nåede at se kirken færdig. Han ønskede at bygge en speciel kirke for universitetets professorer og studerende. Derfor lod han i 1630’erne Regensens bedesal indrette som en rigtig kirke. Den skulle fungere som kirke, indtil den nye studenterkirke stod færdig. Regensen, der ligeledes er bygget af Christian den IV, hører til blandt de ældste studenterkollegier i København.

Christian den IV ville bygge en kirke, der både var sakral og verdslig. Den skulle rumme kirken, den kongelige bogsamling og et observatorium. Denne tredeling blev senere afspejlet i kirkens navn – Trinitatis – treenigheden, hvor Faderen er i himlen, Sønnen er i sandheden (i bøgerne), og Helligånden er i kirken. Indskriften ved indgangen til Rundetaarn beskriver på latin bygningskompleksets funktion:
En kirke for den hellige trefoldighed
En bøgernes højborg og
En stjerneborg af vidunderlig udførelse.

Pilestræde 67
1150 København K
Email: kordegn@rundetaarn.dk
Telefon: 3337 6540
Hjemmeside: Link her

____________________________________________
Se vores Event kalender